Statistika

Trenutno statističnih podatkov še ne vodimo. V prihodnje imamo namen v tej rubriki opisati klube, društva, rezultate.  Če poznate koga, ki bi se rad ukvarjal s podatki, jih primerjal, delal analize, sporočal napovedi… z veseljem sprejmemo njegovo veselje do dela.