Opravljanje tečaja za vodenje tekmovanj in sojenj za družabno igro Štrbunk

Na uradnih tekmovanjih pod okriljem Štrbunk zveze Slovenije, morajo biti uradne osebe strokovno izobražene. Tekmovanje se mora izvajati po uradnih pravilih Štrbunk zveze Slovenije in le taka lahko izvajajo samo uradno strokovno podkovane uradne osebe.

Štrbunk zveza Slovenije izvaja seminarje za vodje tekmovanj, sodnike in promotorje na svojih rednih izobraževanjih na sedežu zveze ali na lokaciji, ki jo določi zveza.

Strokovni seminar za pridobitev naziva vodja tekmovanj, sodnik in promotor je sestavljen iz:

  • teoretičnega dela (predstavitev zgodovine igre in vseh pravil od postavitve igrišč, standardov, sistemov igranja, načina igranja, kazni),
  • praktičnega dela (postavitve igrišča, potek igranja, pregled opreme, štetja, prekrškov, kazni) ter
  • izpita.

Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci prejmejo izkaznico in diplomo. Tečaj morajo udeleženci potrjevati letno na osvežilnem tečaju.

Cenik opravljanja tečajev

Participacija vsakega udeleženca na tečaju je za leto 2024 je 15 evrov v kar je všteto gradivo, predavanje, izpitne pole ter izkaznica in diploma Štrbunk zveze Slovenije.

Vsakoletni osvežilni tečaj, ki je sestavljen iz teoretičnega dela in seznanja z novostmi, se opravi enkrat letno v določenem kraju. Datum določi Štrbunk zveza Slovenije. Cena osvežilnega tečaja je 15 evrov.

Štrbunk zveza Slovenije tečaje opravlja s svojimi kadri. V primeru zasedenosti podeljuje koncesijo članom društva Zaživi življenje, ki opravijo za ime Štrbunk zveze Slovenije omenjene tečaje.

Predstavitev igre Štrbunk / Cornhole Društvu upokojencev v Knjižnici Celje