Državno prvenstvo v družabni igri štrbunk smo lani jeseni 2022 načrtovali, kot tekmovanje med klubi. Na žalost nam zaradi kadrovskega primanjkljaja in časovnih ovir, ni uspelo med zainteresiranimi izpeljati načrtovanega.

Na sestanku izvršnega odbora smo se dogovorili, da bomo do sredine tega leta 2023, veliko delali na promociji in podpori raznih tekmovanj in tako pridobivali čim večje število igralcev.

Da pa bomo za sodelovanje na svetovnem prvenstvu v Parizu v jeseni 2023, dobili tekmovalce, ki nas bodo zastopali, pa bomo v letu 2023 izpeljali 4 tekmovanja v različnih mestih po Sloveniji.

TEKMOVANJE – jesen/pomlad – 2023/2024

Spodaj je opisan načrt načrtovane izvedbe za Državno prvenstvo v družabni igri Štrbunk (angl. Cornhole) med ekipami (in posamezniki), ki naj bi ga začeli izvajati jeseni 2023 (ob predpostavki, da se bo za tekmovanje prijavilo dovolj ekip) in da bomo dosegli kompromis med ekipami.

Tekmovanje za državnega prvaka v družabni igri štrbunk se izvaja med klubi v Sloveniji in poteka po več krožnem tekmovalnem sistemu s pričetkom v mesecu oktobru in zaključkom v mesecu maju naslednjega leta.

EKIPNI DEL: Državna liga je razdeljena na vzhodno in zahodno ligo. Na zaključni turnir se udeležijo najboljše 4 ekipe iz zahodne in vzhodne lige.

POSAMEZNIKI: Na prvenstvu se istočasno vodi posamična evidenca rezultatov posameznih igralcev, ki sodelujejo v ekipnem delu. Po končanem rednem delu ekipnega tekmovanja na zaključnem turnirju sodeluje najboljših 16 posameznih tekmovalcev