Državno prvenstvo v družabni igri štrbunk med posamezniki, smo za leto 2023-2024 načrtovali v sodelovanju s hrvaškimi igralci Cornhola/Štrbunka.

Načrtujejo se 4 kola rednega državnega prvenstva (v okviru odprtega državnega prvenstva), ki jih bomo izpeljali v različnih slovenskih krajih ter zadnje 5. kolo oz. zaključni turnir v Ljubljani,

Za omenjeni način smo se odločili zaradi finančne konstrukcije izpeljave tekmovanja ter zaradi večje konkurenčnosti, tako naših kot hrvaških tekmovalcev.

Točkovanje bo potekalo po dosedanjem točkovanju, kjer bomo s točkami nagradili prvih 30 uvrščenih tekmovalcev in jim razdelili točke od 100 do 1.

Po odigranih 4. kolih odprtega prvenstva bomo dobili absolutnega prvaka odprtega slovenskega prvenstva med posamezniki v Sloveniji za leto 2024.

Državnega prvaka Slovenije bomo določili po naslednjem ključu:

  1. Iz lestvice po 4. kolih bomo izločili vse tuje igralce.
  2. V NOVI lestvici bomo vsem igralcem podelili nove točke, glede na mesto, ki ga zasedajo po 4. kolih. Tako bo ustvarjen pogoj za prvi del točk.   
  3. KRITERIJ v primeru enakega števila točk: – Več odigranih kol ter nato višja in prej dosežena uvrstitev na enem izmed prvih štirih tekmovanjih v tekmovalnem letu 2023-2024.
  4. Najvišje uvrščeni igralec bo prejel 100 točk, drugi 80 , … itn do zadnjega 30 uvrščenega, ki bo še prejel točke.
  5. DRUGI DEL TOČK pa bodo igralci dosegli na zaključnem tekmovanju v Ljubljani, kjer bo igralo samo najboljših 32 tekmovalcev po 4. kolih državnega prvenstva. V primeru izostanka kakšnega igralca, se lista tekmovalcev dopolni do 32 tekmovalcev.
  6. Seštevek točk z obeh tekmovanj (NOVA lestvica in TOČKE ZAKLJUČNEGA tekmovanja) bo določil končnega državnega prvaka Slovenije med posamezniki za leto 2024.

KRITERIJ: V primeru, da bosta ali bodo tekmovalci imeli enak seštevek točk se upošteva:

  1. Boljša uvrstitev po zaključeni (NOVI) lestvici 4. kol-tekmovanj državnega prvenstva.

Nagrade za prva tri mesta bodo trajni pokali.

Prvi štirje tekmovalci bodo zastopali barve reprezentance na ekipnem evropskem in svetovnem prvenstvu v Rogaški Slatini, meseca jinuja 2024.

V primeru odpovedi tekmovalca, bo ekipo zapolnil peto oz. vsak naslednje uvrščeni tekmovalec iz končne razvrstitve