Trenutno še ni vzpostavljeno. Potekajo dogovarjanja s predstavniki osnovnošolskih organizacij o načrtovanju načina tekmovanja med šolami.

Načrtujemo tekmovanja znotraj same šole, nastop na občinskem nivoju, nivoju pokrajin in zaključnem dogodku.

10. marca smo imela na Osnovni šoli v Kašlju predstavitev družabne igre s predstavniki šole in ustvarjalci šolskih tekmovanj v osnovnih šolah.