Štrbunk zveza Slovenije je bila ustanovljena na pobudo Društva Zaživi Življenje in Društva upokojencev Velenje. Na ustanovitvenem sestanku 13. aprila 2022 smo sprejeli Statut ter izbrali prve člane. Njen prvi predsednik je gospod Janže JARC.

Štrbunk zveza Slovenije je pravna organizacija in je bila ustanovljena z namenom širjenja in vzpodbujanja razvoja igre štrbunk kot športne igre v medgeneracijskem obsegu z istočasnim ustvarjanjem strokovnih podlag za  delovanje vseh njenih članov.

Štrbunk Zveza Slovenije ustvarja strokovne komisije in druge organe, ki s svojim delovanjem:

 1. spodbujajo združevanje športnih organizacij, 

 2. posredujejo strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Zveze, določajo igralna pravila za igralce, ki so člani klubov, sodelujejo pri oblikovanju raznih strokovnih meril,

 3. prizadevajo si za visoko strokovno raven in se zavzemajo za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju Zveze, 

 4. spodbujajo izvajanje športne aktivnosti pri športu invalidov in starejših osebah,  

 5. spodbujajo strokovno izpopolnjevanje članov klubov,

 6. skupaj z društvi organizirajo tekmovanja,

 7. preko svojih organov podeljujejo, potrjujejo in odvzemajo licence za opravljanje (sodniških, tekmovalnih, trenerskih) komisij …

 8. sodelujejo v evropski zvezi, komisijah in drugih mednarodnih športnih organizacijah, ki delujejo na področju štrbunka ali po angl. Cornhole.

Štrbunk je igra:

 • za 2, 4 ali 100 igralcev,
 • za zabavo ali tekmovanje,
 • za vse generacije,
 • za vse vrste motorično spretnih posameznikov,
 • je varna in zdrava igra ter
 • se ne konča razen pred kosilom ali ko smo preutrujeni. 

Uradni dokumenti Štrbunk zveze Slovenije

European Cornhole league – Evropska štrbunk zveza

Prvi sestanek,  2. – 4. oktobra 2022, Frankfurt

 • standardizirali smo opremo,
 • predstavili smo vizijo tekmovanj,
 • izpostavili aktivnosti društev upokojencev Velenje in na splošno,
 • odločili smo se za skupno evropsko zvezo,
 • člane iz Nemčije smo določili za pripravo dokumentacije in sedež zveze,
 • Slovenija je bila najbolje organizirana (ŠZS, predstavitev tekmovanj).

Drugi sestanek, 24. – 26. februarja 2023, Pariz

 • predstavitev ustanovitve mednarodne štrbunk zveze,
 • pogovor o sistemu evropskega prvenstva.

Statut, november 2023

V mesecu novembru 2023 je bil sestavljen Statut Evropske Štrbunk zveze – European Cornhole Association (EChA) in bil skupaj s pristopno izjavo poslan nacionalnim zvezam ali drugim organizacijskim oblikam, ki se ukvarjajo s to igro.

Ustanovitvena skupščina tako evropskih kot nacionalnih zvez bo 20. junija 2024 v Rogaški Slatini.

Uradni dokumenti Evropske Cornhole zveze

(Dokumenta sta osnutka in še v dopolnjevanju)