Uradna pravila igranja igre štrbunk je sprejel Izvršni odbor Štrbunk zveze Slovenija na svoji redni seji. Pravila stopijo v veljavo 7. decembra 2022.

Uradna pravila opisujejo opremo, igrišče, prekrške, terminologijo in medsebojno komunikacijo med vsemi deležniki igre.

Ker je štrbunk igra zelo nova igra, se tokom igranja lahko izkaže, da se morajo posamezna pravila dopolniti ali ukiniti, zato bo strokovno osebje pri Štrbunk zvezi spremljalo tekmovanja v štrbunku in vse morebitne pozitivne, koristne informacije, na svojih srečanjih tehtno pregledalo in kasneje po potrebi Uradna pravila tudi dopolnila.

1. ŠTRBUNK OPREMA

1.1. Odobrena oprema

 • Vsa oprema, ki je opisana v teh pravilih je odobrila Štrbunk zveza Slovenije (v nadaljevanju ŠZS).
 • Oprema se uporablja na vseh uradnih tekmovanj pod pokroviteljstvom ŠZS.
 • Da se oprema pri uporabi igre Štrbunk prizna, mora izpolnjevati vse v nadaljevanju naštete zahteve.

1.2. Deski

 • Za igranja štrbunka se uporabljata dve igralni deski.
 • Igralna deska ima naslednje mere: dolžina od 120 do 122 cm in širina od 60 do 61 cm.
 • Debelina zgornje plošče je med 15 in 18 mm. 
 • Skupna višina na prvem, nižjem delu deske (okvir + plošča) ne sme presegati 9 cm (± 1 cm).
 • Skupna teža ene deske mora biti najmanj 7 kg.
 • Vsaka deska ima pod ploščo izvlečne noge, ki eno stran deske dvigne na višino 30 cm (merjeno pravokotno od tal).
 • Deska ima na višjem delu luknjo premera 15 cm, ki je centrirana po širini ter od zgornjega-višjega dela plošče, s središčem kroga, odmaknjena 23 cm.
 • Luknja je na zgornjem delu deske v širini po celem obodu posneta v širino 3 mm, pod kotom 45°.
 • Plast deske mora biti obdelana do popolne gladkosti in popolnoma ravna, brez kakršne koli krivine, druge izkrivljenosti ali udrtine.
 • Igralna površina deske je lakirana z lakom, ki mora imeti gladko teksturo (površina mora dovoljevati vrečki, da ob udarcu na desko po njej zdrsne).

1.3. Vrečke

 • Vse vrečke, katere se pod pokroviteljstvom ŠZS uporabljajo za igranje, morajo biti odobrene s strani ŠZS. Na vrečki mora biti prišit ali kako drugače viden znak »ŠZS». Znak ŠZS mora biti odobren s strani Evropske štrbunk zveze. 
 • Tekmovalci lahko na tekmovanja prinesejo svoje vrečke, ki pa morajo biti odobrene s strani ŠZS.
 • Zgoraj opisani pogoji za dodelitev znaka »ŠZS« ali znak evropske štrbunk zveze, začnejo veljati ob odobreni standardizaciji vrečk s strani Evropske štrbunk zveze. Do nadaljnjega morajo vrečke izpolnjevati pogoje opisane v 1.4 členu.

1.4. Vsebina vrečk

 • Vrečke morajo tehtati med 430 – 460 grami. Vrečka (horizontalno potlačena z dlanjo po celi površini) ne sme presegati debeline 3,8 cm in njena minimalna debelina ne sme pasti pod 2,8 cm.
 • Velikost vrečke v njeni sploščeni legi (potlačena z dlanjo po celi površini) je med 14,5 in 15 cm, merjeno od zunanjega roba. 
 • Vrečke morajo biti na vogalih rahlo zaobljene, vendar ravni del posamezne stranice ne sme biti krajši od 11 cm. Vsi štirje zaobljeni vogali vrečke morajo biti enako zaobljeni. Krivulje loka se morajo pričeti (končati) na isti oddaljenosti od sredine posamezne stranice vrečke.
 • Polnilo vrečke naj bo iz majhnih zrnc izdelanih iz reciklirane PVC mase, ki se ne spreminja. 
 • Vrečke imajo lahko na enem robu zapisano ime proizvajalca. 
 • Vrečka je lahko narejena iz poljubne tkanine in barve, katera je lahko različna na obeh straneh.

1.5. Igralčeva odgovornost za vrečke

 • Vrečke morajo imeti natisnjen logo proizvajalca in oznako ŠZS ter poleg še zaščitno črko A (angl. Approved), kar pomeni, da je vrečka izdelana v skladu z omenjenim pravilnikom o ustreznosti vrečk. Ko bo potrjena standardizacija na ravni ECL (glej člen 1.3, tretja alineja).
 • Vrečke tekmovalca morajo biti enake po vseh parametrih.
 • Vrečkam med samim tekmovanjem ne smemo spreminjati velikosti, zamenjevati vsebino ali kako drugače 14posegati v njeno obliko.
 • Vrečke ne smejo puščati nobenih madežev ali drugih ostankov.
 • Vrečke morajo biti čiste, ne pretirano obrabljene in brez fizičnih delcev, ki štrlijo.
 • Če se ena ali več vrečk med igro poškoduje ali spremeni obliko, težo, otip ali se kako drugače spremenijo zahtevani pogoji, se lahko ta vrečka zamenja s popolnoma enako. Če igralec nima nadomestne vrečke, ki je enaka, mora uporabiti nove štiri enake vrečke.

1.6. Dodatna navodila za vrečke

 • Vrečke morajo biti omogočene predstavnikom ŠZS, sodniku ali vodji tekmovanja za pregled, kadarkoli med tekmovanjem.
 • Tekmovalci lahko vrečke pregledajo tudi pri nasprotnemu tekmovalcu, vendar samo pred začetkom tekmovanja.
 • Tekmovalci lahko zaradi očitnih spremenjenih lastnosti vrečk, za pregled vrečk med samo tekmo, zaprosijo uradno osebo tekmovanja.
 • Ko se tekma med dvema tekmovalcema konča, se tekmovalni rezultat šteje za nepreklicnega.
 • Med igro mora igralec uporabljati na začetku tekme pregledane vrečke.

2. MERE IGRIŠČA

2.1. Izgled igrišča

 • Igrišče je prostor za igranje igre štrbunk in je sestavljeno iz dveh desk ter dveh podlag, ki sta postavljeni pod deskama. Igrišče je lahko omejeno z raznimi trakovi, ograjami max. višine 50 cm ali drugimi vrstami ograj, črt, stožcev, stebričkov, ki pa ne smejo ovirati tekmovalcev.
 • Uradne mere igrišča (za dve nasprotni deski, oddaljeni 8,23 cm) so najmanj 3,61 m v širino (širina deske + podlaga + min 50 cm na vsako stran) in najmanj 12,67 do 13 m v dolžino (8,23 m med deskama + 2,44 m dolžini dveh desk + dodatnih 100 cm za vsako desko). Če je prostor manjši, se mora omenjeno pravilo dogovoriti že pred tekmo. Obe ekipi se morata z ožjim igriščem strinjati.
 • Igrišče mora meriti v višino vsaj 4 m. Do te višine ne sme biti nobenih visečih predmetov, lesene ali druge konstrukcije oz. kar bi lahko oviralo met.
 • Deski sta obrnjeni ena proti drugi z nižjim robom.
 • Podlaga pod deskama in prostor za tekmovalce pri metanju mora biti iz materiala, ki ni drseč, se ne guba, ne zatika ali trga, ni preluknjan, štrleč. Podlaga mora biti iz enega dela, velikosti od 1,22 – 1,50 m v dolžino in 2,61 m v širino.
 • Prva linija te podlage (rob pri nižjem delu deske) služi za mesto postavitve noge metalca. Prekoračitev te črte se šteje za prestop.
 • Deski sta med seboj oddaljeni 8,23 cm. Razdalje se šteje do njunega prvega – nižjega dela deske. Za igranje rekreativnega Štrbunka, pa se lahko razdalja med deskami prilagodi.
 • Vsako igrišča naj ima mizo ali drugi prostor, kamor se postavi semafor za štetje.

2.2. Priprava igrišča

 • Potruditi se moramo, da je igrišče za štrbunk v čim boljšem stanju za tekmovanje. Odgovornost tekmovalcev je, da pred začetkom tekmovanja preverijo ustreznost igrišča.
 • Na igrišču ne sme biti nobenih motečih predmetov, zdrsljivih, mokrih, praškastih ali drugih sestavin.
 • Na igrišču, kjer se lahko podlaga očisti, mora organizator poskrbeti, da je podlaga ravna, nedrseča, suha in v stanju, da imajo vsi tekmovalci enake pogoje. 
 • Podloga pod desko mora biti postavljena tako, da je ob levi in desni strani daljšega roba deske njen daljši del (1 meter) postavljena na vsako stran enakomerno. Podloga mora biti postavljena tudi tako, da je njen prvi del v liniji s prvim delom nižjega dela plošče ali največ 5 cm naprej).
 • Igrišče naj bo v času jeseni, zime in v začetku poletja, vsekakor v notranjih prostorih. Ob toplejšem vremenu, pa je igrišče lahko tudi zunaj (pogoji opisani v 20. členu tekmovalnega pravilnika). 
 • Igrišče zunaj naj bo čim bolje zaščiteno pred vetrom, prometom in drugimi motečimi dejavniki. Če se igra v večernih terminih, naj bo svetlo in enakomerno osvetljeno.
 • Vodja tekmovanja je član organizatorjev oz. vodja domače ekipe.

3. TERMINOLOGIJA

3.1. Dolžina igre

Pri družabni igri štrbunk se uporablja naslednja terminologija:

 • Štrbunk je slovensko interno poimenovanje angleške besede cornhole.
 • TEKMOVANJE: Besedo tekmovanje uporabljamo za igranje štrbunka, kjer se v daljšem ali enkratnem športnem dogodku vršijo medsebojne igre v štrbunku. Med te sodijo celotno državno prvenstvo, enkratno pokalno prvenstvo ali razna druga tekmovanja.
 • TEKMA: Tekma je športno udejstvovanje dveh posameznikov ali dveh ekip, ki igrata štrbunk do dveh BUNK-ov. Na samem tekmovanju pa se lahko zaradi sistema tekmovanja izbere tudi igranje samo na 1 (en) dobljeni BUNK.

Posamezni deli same tekme se imenujejo: 

 • MET: Se imenuje posamezni met enega tekmovalca.
 • IGRA: 4 posamezni meti obeh tekmovalcev se imenujejo IGRA.
 • BUNK: Ko tekmovalec/ekipa doseže 21 ali več točk se imenuje BUNK in 
 • ZMAGA: ko tekmovalec/ekipa doseže dva BUNK-a se to imenuje ZMAGA.
  Zmaga pomeni, da je eden od igralcev (ekipa) dosegel dva BUNK-a, kar pomeni, da je je tekma med dvema posameznikoma ali ekipama, dobila zmagovalca. Zaradi štetja točk v razvrstitvi posameznikov se lahko posamezni BUNK igra do 32 točk.

RAZLAGA: igralec ima že 20 točk in v zadnji igri doseže maksimalno število točk, to je 12. 

Vsaki končni BUNK je dosežen, ko oba tekmovalca vržeta vse vrečke v tej zadnji igri, katere točke so dovolj za dosego števila 21 ali več.

4. METANJE

4.1. Začetek tekme (metanje, izbira steze in barve vrečk)

 • Tekmovalca se dogovorita, kdo bo vrgel eno od vrečk na desko. Ko se dogovorita eden od tekmovalcev vrtinčasto po horizontali vrže vrečko na desko. Vrečka ima na eni stranici šiv, kateri po padcu na desko pokaže smer k enemu tekmovalcu. Ta tekmovalec izbira, kdo zažne z metom, določi stran, barvo vrečk (če imata oba tekmovalca iste vrečke) in igralca, ki začne s tekmo (v primeru igre dvojic).
 • Drugi BUNK začne ekipa, ki je izgubila. Morebitno tretji BUNK pa zmagovalec prvega bunka.
 • Tekmovalci mečejo vrečko v svoji lastni tehniki in samo eno vrečko naenkrat. 
 • Tekmovalci mečejo vrečke izmenično, dokler oba tekmovalca ne vržeta vseh 4 vrečk.
 • Tekmovalca mečeta svoje vrečke samo iz svojega prostora za metanje.
 • Tekmovalci mečejo vrečke samo z roko.
 • Nogi tekmovalca morata biti pri metanju stalno v svojem prostoru za metanje tudi, ko tekmovalec že vrže vrečko.
 • Tekmovalca morata ostajati v svojem prostoru za mete, dokler se ne izmeče vseh 8 vrečk. Vsako prestopanje črte, ali hoja okoli prostora za metanje se šteje za prekršek prestopa.
 • Če igralca zaznata, da se je v luknji deske na katero mečeta, nabralo veliko vrečk, ki bi lahko onemogočile naslednjim vrečkam padec v luknjo, se dogovorita in skupaj odideta do deske, kjer eden od igralcev pod desko le-te premakne desno ali levo tako, da je naslednjim vrečkam omogočen padec v luknjo. Natančni postopek je opisan v 6.3. členu teh pravil.

4.2. Nenaključno metanje

 • Izjema: Vsaka vrečka, ki je metalcu padla na tla iz rok nenačrtovano sredi igre in na prostor za metanje, ko npr. čaka na met, se pripravlja na met oz. predno se začne pripravljati za met, jo tekmovalec lahko pobere in nadaljuje s pripravo za met.

4.3. Začetni met v naslednji igri

 • Tekmovalec/ekipa, ki v zadnji igri osvoji točke, v naslednji igri meče prvi/a.
 • Če nobeden izmed tekmovalcev/ekip ni osvojilo nobene točke, igro ponovno začne isti tekmovalec ali ekipa, ki je začel prejšnjo igro.

4.4. Dotikanje vrečk predno se posamezna igra konča (vrženih 8 vrečk)

 • Če se tekmovalec dotakne katerekoli vrečke, ki je na deski ali v luknji, ali se je te dotaknil, premaknil ali odstranil namenoma ali pomotoma, se igra takoj zaustavi (velja ob ekipnem tekmovanju, ko pri vsaki deski stojita tekmovalca).
 • Tekmovalec, ki se je vrečke, ki so na deski pred končanjem štetja dotaknil, premaknil ali odstranil, avtomatično izgubi vse točke v tej igri – nasprotnik prejme toliko točk, kolikor jih je dosegel.
 • Tekmovalca se lahko dotaknete vrečk le v primeru, da se je v luknji deske nabralo večje število vrečki, ki onemogočajo padec naslednje vrečke. Glej pravilo opisano v čl. 6.3.

POJASNILO:

 • Tekmovalec z modrimi vrečkami je pomotoma segel na desko in pobral vsaj eno katero koli vrečko.
 • Tekmovalec z rdečimi vrečkami je do dotika vrečk nasprotnega tekmovalca, vrgel 3 vrečke, katere so dale seštevek 5 točk. 
 • Tekmovalec z modrimi vrečkami je do svojega dotika ali svojega sotekmovalca vrgel tudi 3 vrečke in dosegel z njimi 7 točk.
 • Igro se prekine. Igralcu z modrimi vrečkami se točke odvzamejo in štejejo se samo dosežene točke tekmovalca z rdečimi vrečkami (v tem primeru 5 točk) ter še točke iz preostalega meta oz. metov.

4.5. Časovni okviri igranja

 • Tekmovalec mora vreči vrečko v roku 10 sekund, od zadnje vržene vrečke nasprotnika.
 • Točke se mora začeti seštevati najmanj po 5 sekundah po zadnjem metu (tekmovanje v dvojicah) oz. v roku 15 sekund (kar je dovolj časa, da tekmovalca prehodita pot do deske na katero sta metala).
  V roku ene minute morajo biti rezultati določeni, razen če nastopijo nesporazumi glede štetja in k štetju pristopi vodja tekmovanja ali druga uradna oseba.

POJASNILO: Uradna oseba lahko tudi samodejno poseže v igro tudi brez opozoril tekmovalcev.
V igri posameznikov imata tekmovalca 15 sekund časa, da prideta do nasprotne deske in začneta s postopkom seštevanja. Izjema je dovoljena zaradi tekmovalčevega omejenega zdravstvenega gibanja.

 • Če določeni tekmovalec meni, da se vrečka še vedno premika, lahko izkoristi omenjenih 5 sekund tako, da takoj opozori nasprotnika, da ustavi pobiranje vrečk. Omenjeni tekmovalec nato glasno šteje 5 sekund tako, da 5x izreče besedo enaindvajset. V omenjenem primeru noben od tekmovalcev ne sme kakorkoli posegati na desko, tolči po njej, skakati ob deski z namenom, da se povzroči premikanje vrečke. Če se zaradi omenjenega fizičnega udejstvovanja vrečka premakne se le-to postavi v zadnji položaj (položaj pred premikanjem, ki je bil namensko povzročen).
 • Tekmovalci po 5 sekundah začnejo s štetjem tako, da upoštevajo lego vrečk, katere so dosegle položaj ob koncu štetja. 
 • Če se glede časa tekmovalca ne moreta poenotiti, bo uradna oseba določila točke.
 • Vrečke tekmovalca lahko pobereta z deske šele po dokončnem sporazumu glede štetja točk.

4.6. Metodologija štetja

Metoda štetja temelji na razliki doseženih točk na deski med obema tekmovalcema v eni igri. V naslednjo igro se šteje samo razlika doseženih točk v prid enemu ali drugemu metalcu.

 • 1 TOČKA: Met na desko šteje 1 točko in 
 • 3 TOČKE: Met v luknjo šteje 3 točke.

Primer štetja:

 • Tekmovalec z rdečimi vrečkami vrže vrečko na desko in 2 vrečki v luknjo. Četrta vrečka je pristala ob deski. Skupaj doseže 7 točk (1 + 3 + 3).
 • Tekmovalec z modrimi vrečkami vrže 2 vrečki na desko, nobene v luknjo in dve mimo deske. Skupaj je dosegel 2 točki (1 + 1).
 • 7 točk minus 2 točki = 5 točk, katere se v skupni rezultat prištejejo tekmovalcu z rdečimi vrečkami.

4.7. Štetje

 • Nobena vrečka se ne sme premakniti, dokler štetje in ugotovljena razlika med obema tekmovalcema ni soglasno ugotovljena. Če rezultat ni soglasen, se pokliče vodjo tekmovanja, ki odloči o rezultatu. 
 • Najprej se prešteje vrečke vredne po 1 točko (vrečke na deski) ter nato začne preštevati vrečke, ki so v luknji (3 točke). Zlasti moramo biti pozorni na štetje vrečk okoli luknje, da z odstranitvijo ali premikom ostalim vrečkam ne spremenimo položaj (npr. da vrečka zdrsne v luknjo). 
 • Tekmovalca sama skrbita za označbo rezultata na semaforju. Tekmovalca lahko pri nesporazumu pri vodenju rezultata na semaforju pokličeta uradno osebo tekmovanja, ki razsodi o pravilnosti.
 • Če je za vodenje rezultatov določena tretja oseba, je naloga tekmovalcev, da po vsakem štetju le tega sporočita tej osebi. Oba tekmovalca spremljata ali je na semaforju pravi rezultat.
 • V primeru uporabe računalniške aplikacije se objava rezultatov prilagodi temu programu.
 • Ob pričetki naslednje igre se rezultata ne sme več spreminjati za nazaj.

4.8. Tekmovalčeva pozicija

 • Tekmovalčeva pozicija pri metu je pozicija, pri kateri mora stati z obema nogama na svoji podlagi. Njegova podlaga je tista, ki je nasprotna tekmovalčevi in ki je določena na začetku tekme.
 • Tekmovalec lahko pri meti zavzame kateri koli položaj telesa samo, da z obema nogama stoji na svojem delu podlage.
 • V igri dvojic morata tekmovalca, ki ne mečeta, stopiti na skrajni del podlage, ki je vzporeden z daljšim delom deske. 
 • Tekmovalca pri nasprotni deski pri tekmovanju dvojic mirujeta. Prav tako miruje tudi tekmovalec, ki čaka na met (to je v času priprave in izmeta vrečk njegovega nasprotnika).

5. PREKRŠKI IN KAZNI

5.1. Prestop pri metanju

 • Za prestop se šteje, ko tekmovalčeva noga prestopi črto prostora (podlage) za met, dokler se ne izmeče vseh 8 vrečk oz. dokler se tekma ne konča.

Postopek in kazni za prestope:

 • Če je bil opažen prestop in ga je nasprotni tekmovalec videl, sam presodi ali mu je met nasprotnika škodoval. Glede na situacijo lahko zahteva prekinitev igre (time out) in takoj obvestiti uradno osebo tekmovanja. Klicanje prekinitev igre (time out) se ne šteje za prekršek prekoračitve časa za metanje.
 • Uradna oseba bo izdala naslednja opozorila.
  1. opozorilo: Ko tekmovalec prejme prvo opozorilo (uradna oseba podeli rumeni karton) je njegova vrečka označena za neveljavno in njegov met ne bo veljal. Nasprotnik se lahko odloči, da se na deski popravi lego vrečk v takšen položaj, kot je bil pred neveljavnim metom ali pa vrečke tudi pusti v obstoječem stanju. Lego vrečk popravi vodja tekmovanja. 
  2. opozorilo: Ko tekmovalec prejme drugo opozorilo (uradna oseba podeli drugi rumeni karton) je njegova vrečka označena za neveljavno in njegov met ne bo veljal. Nasprotnik se lahko odloči, da se na deski popravi lego vrečk v takšen položaj, kot je bil pred neveljavnim metom ali pa vrečke tudi pusti v obstoječem stanju.
  3. opozorilo in vsako naslednje: Tekmovalec pri tretjem opozorilu avtomatično izgubi celotno igro – nasprotnik prejme toliko točk, kolikor je na deski njegovih vrečk. Če ima nekaznovani igralec v roki še ne vržene vrečke, lahko le-te še vrže. Tudi te vrečke se štejejo (uradna oseba pokaže oranžni karton).

DODATNO POJASNILO: Uradna oseba lahko kaznuje določenega tekmovalca tudi brez opozorila tekmovalca.

Postopek in kazni za premikanje nasprotnika:

 • Če je bil opaženo premikanje nasprotnika in ga je tekmovalec, ki meče videl, sam presodi ali mu je gibanje škodovalo. Če tekmovalec še ni vrgel, prosi nasprotnika, da preneha s kakršno koli aktivnostjo, ki tekmovalca moti. 
  Če pa je tekmovalec že vrgel vrečko, lahko glede na situacijo svojega dosežka metanja zahteva ponovitev meta tako, da nasprotniku takoj sporoči, da ga je gibanje oviralo pri metu.
  Če se tekmovalca ne strinjata, tekmovalec, ki je metal lahko zahteva prekinitev igre (time out) in takoj obvestiti uradno osebo tekmovanja. Klicanje prekinitev igre (time out) se ne šteje za prekršek prekoračitve časa za metanje.
 • Uradna oseba bo na razgovor poklicala oba oz. vse štiri tekmovalce (v primeru igre dvojic) in presodila tako, da bo lahko omogočila ponovni met ali potrdila rezultat.
 • Uradna oseba bo potem spremljala igro tekmovalcev in izdala naslednja opozorila.
  1. opozorilo: Ko tekmovalec prejme prvo opozorilo (uradna oseba podeli rumeni karton) je njegova vrečka označena za neveljavno in njegov met ne bo veljal. Nasprotnik se lahko odloči, da se na deski popravi lego vrečk v takšen položaj, kot je bil pred neveljavnim metom ali pa vrečke tudi pusti v obstoječem stanju. Lego vrečk popravi vodja tekmovanja. 
  2. opozorilo: Ko tekmovalec prejme drugo opozorilo (uradna oseba podeli drugi rumeni karton) je njegova vrečka označena za neveljavno in njegov met ne bo veljal. Nasprotnik se lahko odloči, da se na deski popravi lego vrečk v takšen položaj, kot je bil pred neveljavnim metom ali pa vrečke tudi pusti v obstoječem stanju.
  3. opozorilo in vsako naslednje: Tekmovalec pri tretjem opozorilu avtomatično izgubi celotno igro – nasprotnik prejme toliko točk, kolikor je na deski njegovih vrečk. Če ima nekaznovani igralec v roki še ne vržene vrečke, lahko le-te še vrže. Tudi te vrečke se štejejo (uradna oseba pokaže oranžni karton).

DODATNO POJASNILO: Uradna oseba lahko kaznuje določenega tekmovalca tudi brez opozorila tekmovalca.

5.2. Prekrški pri metanju

Za neveljavni met se štejejo naslednji primeri:

 • Če je vrečka vržena tako, da metalec ni z obema nogama v celoti stal v svojem prostoru za metalce (obstal tudi po izmetu in pristanku vrečke na desko, katero meče).
 • Če se vrečka nasprotnika pred njim še ni ustavila.
 • Če se vrečka dotika tal tako, da njena teža sloni na tleh ali na drugi vrečki, ki je na tleh.
 • Če se vrečka odbije od tal in končna na deski. 
 • Če se je vrečka med metom dotaknila katerega koli drugega predmeta, ki ni del štrbunk igrišča (stropa, luči, zaves, …).
 • Metalec, ki krši pravilo mora biti opazen s strani uradne osebe organizatorja tekmovanja. V primeru, da sodnik ne opazi prekrška, lahko na njega opozori tudi nasprotni tekmovalec. 
 • Uradna oseba bo na razgovor poklicala oba oz. vse štiri tekmovalce (v primeru igre dvojic) in presodila. 
 • Uradna oseba začne njuno igro opazovati.
 • Uradna oseba seznani oba tekmovalca/ekipo, zakaj je prišel nadzorovati igro.
 • Kazni neveljavnega meta so: onemogočen ponovni met, razveljavitev meta, potrditev meta. V primeru razveljavitve meta se lahko oškodovani tekmovalec, glede na stanje vrečk na deski odloči ali bo met veljaven. V nasprotnem primeru, se vrečke postavi v prejšnji položaj to je položaj pred neveljavnim metom.

5.3. Zamuda na tekmovanje

 • Prijavljena ekipa je dolžna pred začetkom tekmovanja potrditi svoj prihod pri vodji tekmovanja, ki organizira tekmovanje. 
 • Prijavljeni posamezniki/ekipa morajo svoj prihod potrditi najmanj 30 minut pred začetkom uradnega dela tekmovanja. Če ekipa prijavi za tekmovanje v dvojicah druge tekmovalce, lahko le-ti pridejo kasneje, vendar najmanj 15 minut pred začetkom tekme v dvojicah.
 • V primeru, da posameznika/ekipe ni v dogovorjenem času na prizorišču tekmovanja, se šteje, da posameznika/ekipe ni prisoten/na in se ga/jo izloči – izpiše iz tekmovanja.
 • Vsi rezultati se končajo z 2:0 v prid ekipi, ki je ostala na tekmovališču.
 • Če posameznika/ekipe med samim tekmovanjem ni v 3 (treh) minutah, se šteje, da posamezni/ekipa odstopa od nadaljevanja tekmovanja oz. predaja tekmo.
 • Posameznik/ekipa, po 3 (treh) minutah čakanja, zmaga z rezultatom 2:0.

5.4. Vrečka

Kršitelje pravil uporabe nepravih vrečk čakajo naslednje kazni sodnika ali vodje tekmovalca. Ob večkratnem kršenju pa tudi kazen komisije ŠZS. 

 • 1. kršitev – odvzem nepravih vrečk v tej igri. Tekmovalec mora neprave vrečke zamenjati z začetnimi veljavnimi oz. do konca tekmovanja igrati z drugimi vrečkami. 
 • 2. kršitev – Odvzem igre (v kateri je bila opažena kršitev – vse dosežene točke, ki jih je dosegel tekmovalec, ki je kršil pravilo, se ne upoštevajo. Točke prejme samo nasprotnik – kolikor jih je dosegel) – Tekmovalec mora do konca tekmovanja igrati z drugimi vrečkami. 
 • 3. kršitev – Diskvalifikacija s tekmovanja. Možna izključitev tudi iz ŠZS na podlagi pregleda dejstev pri nastanku kršitve.
  V vsakem primeru lahko organizator enemu ali več tekmovalcem, ob zaznavi, da vrečke ne ustrezajo več pravilom, odredi uporabo drugih vrečk ali vrečk organizatorja, ki so v skladu s pravili ŠZS.

5.5. Časovni okviri metanja

 • Če vrečka metalca ni bila vržena v 10 sekundah, po metu nasprotnika.

Postopek in kazni kršitve:

 • Če na kršitev časa metanja ali predčasno metanje opozori eden od tekmovalcev, mora le-ta klicati prekinitev igre (time out) in obvestiti uradno osebo pri organizatorju tekmovanja. Klicalec prekinitve igre ni kaznovan zaradi prekinitve časa za metanje.
 • Uradna oseba začne njuno igro opazovati.
 • Uradna oseba seznani oba tekmovalca/ekipo, zakaj je prišel nadzorovati igro.
 • Če uradna oseba opazi kršitev prekoračitve časa, je kazen naslednja:
  1. kršitev: Kršitelj prejme prvo opozorilo (uradna oseba podeli rumeni karton).
  2. kršitev: Kršitelj prejme drugo opozorilo (uradna oseba podeli rumeni karton).
  3. kršitev: Kršitelj ob opozorilu izgubi trenutno celotno igro (uradna oseba podeli oranžni karton), nasprotnik prejme toliko točk, kolikor je seštevek njegovih vrečk na deski.
 • Če je bila vrečka vržena prehitro (čl. 6.3. odstranitev vrečk v luknji deske).
  Če tekmovalec vrže vrečko pred signalizacijo se nasprotni tekmovalec, glede na stanje tega meta odloči o veljavnosti meta. Če se igralec, ki je vrgel ne strinja se pokliče uradno osebo, ki razsodi: 

 • Uradna oseba bo na razgovor poklicala oba oz. vse štiri tekmovalce (v primeru igre dvojic) in presodila. 
 • Uradna oseba začne njuno igro opazovati.
 • Uradna oseba seznani oba tekmovalca/ekipo, zakaj je prišel nadzorovati igro.
 • Kazni za predčasno metanje so: razveljavitev meta ali potrditev meta. V primeru razveljavitve meta se lahko oškodovani tekmovalec, glede na stanje vrečk na deski odloči ali bo met veljaven (potrditev meta). V nasprotnem primeru, se vrečke postavi v prejšnji položaj to je položaj pred tem metom (neveljavni met).

6. OSTALA PRAVILA

6.1. Premikanje deske

Tekmovalec lahko premakne desko med posameznimi igrami samo s soglasjem nasprotnika. Glede poprave položaja deske lahko tekmovalca kličeta tudi uradno osebo, ki razsodi pravilni položaj deske.

6.2. Prekinitev igre (time out)

 • Vsak tekmovalec/ekipa ima zaradi opozarjanja na morebitne kršitve možnost dvakratnega klicanja prekinitve (time out) med celotno tekmo.
 • Tekmovalec lahko kliče prekinitev zaradi zdravstvenih težav. Le-te mora zaradi prekinitve sporočiti vodji tekmovanj (sodniku).
 • Oba tekmovalca lahko med prekinitvijo igre pristopita k nasprotni deski, k sodniku ali drugi uradni osebi.
 • V primeru odstopa lahko v državnem prvenstvu ekipa odstavljenega igralca le-tega takoj zamenja z drugim, kateri ni prijavljen. Če ekipa nima nadomestnega igralca, se igra konča tako, da igralec, ki je na igrišču, zmaga z 2:0.

POMEMBNO POJASNILO: Med samo igro je lahko prekinitev klicana tudi s strani uradne osebe, katera oceni, da so nastale določene nepravilnosti v delovanju opreme, vrečk ali drugih napak, ki bi lahko spravljale tekmovalce v neenakovredni položaj.

6.3. Poravnava vrečk v luknji

Če v luknji zaradi nakopičenja vrečk nastane položaj, ki onemogoča padanje vrečk v luknjo ali bi naslednjemu metalcu onemogočilo naravni padec vrečke v luknjo, lahko eden od tekmovalcev zahteva poravnavo vrečk v luknji. Za omenjeno potezo mora tekmovalec željo slišno izraziti. V luknji se začne odstranjevati vedno najprej spodnjo ležečo vrečko.

 • Eden od tekmovalcev opravi postopek, drugi ga opazuje. V primeru ekipne tekme lahko vlogo metalcev opravita sotekmovalca, ki stojita pri deski na katero se meče. Dokler tekmovalca, ki odstranjujeta naložene vrečke ne sporočita drugima tekmovalcema, ki naj bi metala, le-ta dva ne smeta začeti z nadaljevanjem igre (glej čl. 5.5. druga alineja).
 • Omenjeno poravnavo vrečk lahko opravi tudi uradna oseba, prostovoljno ali na pobudo tekmovalca, ki meče.
 • Omenjeni postopek lahko zahteve igralec, kadarkoli in ta čas se ne šteje za klicanje prekinitve igre.

POMEMBNO OBVESTILO: Med poravnavo vrečk v luknji se moramo potruditi, da med samim delom pazimo na ostale vrečke na deski. V primeru, da med poravnavo vrečk ena ali več vrečk, ki je ležala na robu luknje, pade v luknjo (nihče od tekmovalcev se te vrečke ni dotaknil) se omenjena vrečka pusti v luknji in se v točkovanju šteje, kot 3 točke.

6.4. Odstranitev vrečk na deski

 • Če je vržena vrečka končala na tleh ob deski in se njen katerikoli del dotika deske. 
 • Če je vrečka pristala na deski z odbojem od tal.
 • Če je vrečka pristala na deski z odbojem od tal in spremenila pozicijo že obstoječih vrečk na deski se lahko nasprotnik odloči po povrnitvi prejšnjega stanja ali obstoječe stanje pusti.
 • Vrečke odstrani eden od tekmovalcev, kateri igra in katerega sama med seboj določita.

6.5. Dovoljen prestop

Tekmovalec lahko prestopi mejo prostora za deske in pristopi nasprotni deski med posamezno igro le ob treh izjemah:

1. Ob klicu prekinitve igre (time out).
2. Da poravna kup vrečk, ki so se nakopičile v luknji deske.
3. Da odstrani nedovoljeno vrečko z deske (ko se vrečka odbije od tal in pristane na deski).

7. OBNAŠANJE TEKMOVALCEV (tudi osebja in gledalcev)

7.1. Neprimerno obnašanje

Med tekmovanjem se morajo tekmovalci obnašati primerno in spoštljivo. S svojim glasom, gibi ali hojo po svojem delu igrišča, ne smejo motiti nasprotnika niti tekmovalcev na drugih progah. Tekmovalec, ki čuti nelagodje ali ga nasprotnikovo obnašanje moti, lahko to sporoči uradni osebi na tekmovanju.

Primeri neprijetnega obnašanja so lahko:

 • Uporaba žaljivk.
 • Uporaba žaljivega nespoštljivega govora ali kakršnega koli druge verbalne komunikacije, ko se priprava na met začne.
 • Žongliranje ali drugo kakršnikoli drugačno igranje z vrečkami.
 • Dvigovanje vrečk z deske med metanjem nasprotnika.
 • Kakršno koli drugo dejanje, ki nenačrtno ali načrtno moti nasprotnika pri metanju.

7.2. Postopek in kaznovanje neprimernega obnašanja

 • Če tekmovalec pri svojem nasprotniku zazna neprimerno obnašanje, opisano v poglavju 7.1 lahko pokliče uradno osebo. Prekinitev igre se ne šteje kot prekinitev igre.
 • Uradna oseba bo pod drobnogled prevzela nadzor nad njegovim obnašanjem.
 • Uradna oseba bo oba tekmovalca seznanila z vzrokom svojega nadzora njune igre.

Če uradna oseba na tekmovanju zazna kršitve obnašanja, ima na voljo naslednje kazni:

 • 1. prekršek: Tekmovalec prejme 1. opozorilo (uradna oseba pokaže rumeni karton).
 • 2. prekršek: Tekmovalec prejme 2. opozorilo (uradna oseba pokaže drugi rumeni karton).
 • 3. prekršek: Tekmovalec pri tretjem opozorilu avtomatično izgubi igro. (uradna oseba pokaže oranžni karton).

Vsak naslednji prekršek neprimernega vedenja, vodi v diskvalifikacijo s tekmovanja in kasneje tudi razrešitev članstva iz ŠZS (uradna oseba mu dodeli rdeči karton).

Uradna oseba lahko ob hudih kršitvah takoj (brez opozoril) podeli rdeči karton in posameznika odstrani iz tekmovanja. Ravno tako lahko ob pozitivnih testih, ki služijo kot dokaz o vnosu škodljivih substanc, uradna oseba le tega takoj izključi in kasneje prijavi še ustrezni komisiji pri ŠZS. 

POJASNILO: Uradna oseba lahko samodejno poseže v igro tudi brez opozoril osebja.

7.3. Športno druženje

Tekmovalci v Štrbunku (in obiskovalci) si ne smejo privoščiti nobenih od spodaj naštetih dejanj:

 • Motiti nasprotnika z vprašanji, izzivi, posegati v besed.
 • Uporabljati žaljivke, ki bi posameznika žalile.
 • Uporabljati nespodobne kretnje.
 • Uporabljati nenamerne fizične kretnje v sodelovanju z ostalimi tekmovalci ali navijači.
 • Ali kakršnokoli drug način nešportnega obnašanja.

Tekmovalec, ki kaže nešportno vedenje proti ostalim tekmovalcem, obiskovalcem ali uradnim osebam se ga lahko obravnava kot kršitelja in ustrezno kaznuje. Ravno tako lahko uradna oseba iz dvorane odstrani gledalce, ki se ne vedejo primerno.

 • Osebe na igrišču in ob igrišču ne kadijo in ne uživajo alkoholnih pijač. Uradna oseba lahko le tega ustrezno kaznuje ali za nadaljevanje njegove prisotnosti na igrišču zahteva celo opravljanje alkotesta ali drugih testov, ki potrjujejo uporabo neprimernih uživanj pri osebah na tekmovanju. 
 • Uradna oseba ob zaznavi v zgoraj omenjeni alineji takoj poseže in opozori tekmovalca, uradno osebo ali gledalca. Če omenjena oseba ne upošteva pravil, se le-to osebo odstrani. V primeru, da je odstranjena oseba tekmovalec ali uradna oseba se proti njemu sproži tudi disciplinski postopek pri organu ŠZS.

7.4. Komunikacija med tekmo

Vsak tekmovalec lahko na primeren način komunicira s sotekmovalci ali občinstvom in tako prejema nasvete glede metov, držanja vrečk, taktike ali drugih športnih nasvetov.

8. MARKETING

8.1. Zveza Štrbunk Slovenija

ŠZS je pravna oseba zato ima možnost organizirati dogodke proti plačilu za obiskovalce. ŠZS lahko podeljuje koncesije tudi sorodnim organizacijam, društvom ali drugim organizatorjem, ki želijo delovati pod okriljem ŠZS, da uporabijo ime, predmete, zastave, embleme, način organizacije, vendar morajo delovati v skladu s pravili ŠZS.

 • Tekmovalci morajo nositi enotne drese svoje ekipe (se uporabi mehki prehod) v tekmovalnem letu 2023/2024.
 • ŠZS lahko za potrebe predstavljanja igre, izbere medijsko podjetje, ki za ŠZS izvede reportažo ali prenos.

Štrbunk Zveza Slovenije je Pravila sprejela na svoji seji dne 6. decembra 2022.

Log pri Brezovici,
7. december 2022

Janže Jarc
Predsednik Štrbunk zveze Slovenija