Dan ZDA in štrbunk v OŠ Zagradec

V osnovni šoli Zagradec na dolenjskem smo se na povabilo vodstva odzvali in v okviru šolskega spoznavanja držav sveta, med ostalimi gosti predstavili Združene države Amerike. Steve Telzerow je v glavnih in najpomembnejših podatkih predstavil svojo rodno deželo, njeno primerjavo s Slovenijo in